De actieve vereniging van ruim vijftig Zaanse metaal- en elektrobedrijven. Hier vindt u alle informatie over onze vereniging, de leden en alle activiteiten die er plaatsvinden etc.

Wij zijn actief op het gebied van:

  • Bevordering van de instroom in het technische (beroeps) onderwijs en de kwaliteit daarvan;
  • Kennisvergroting op het gebied van innovatie en duurzaamheid;
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidbedrijven van de Vereniging Metalektro Zaanstreek als ook met andere organisaties en clusters;
  • Daarnaast organiseren wij regelmatig thema avonden, excursies en informatie bijeenkomsten;