Datum: 17-01-2018
Locatie: Tetrix Techniekopleidingen Jonkerplantsoen 2C Zaandam
Tijd: 18:45

undefined

Zoals eind vorig jaar aangekondigd ontvangt u hierbij de uitnodiging voor onze ledenvergadering op woensdagavond 17 januari 2018.

 

Vanwege een brand afgelopen nacht bij MX3D is de rondleiding daar op 17 januari niet mogelijk.

 

Naast de gebruikelijke onderwerpen als afdracht over het afgelopen jaar en financiële zaken willen we met u een keus maken over de toekomst.

We focussen ons nu op meerder doelen. De komende tijd willen we die maar in een doel steken en dat is: Instroom van personeel.

We willen voor deze wijziging uw toestemming, maar zeker ook uw inspraak en ideeën hoe dit doel te realiseren.

 

Wij rekenen daarom op uw komst.

 

Agenda

1.1           Opening door de voorzitter, Jan Willem Kaaijk

1.2          

1.3           Verslag van het bestuurover het afgelopen jaar

1.4           Financieel verslag door penningmeester, Carla Kalfsvel

1.5           Discussie toekomstige doelen Metalektro Zaanstreek

1.6           Sluiting

 

Gezien het belangrijke vergaderonderwerp over het toekomstige doel van de vereniging rekenen wij op uw komst.

 

Het bestuur van Metalektro Zaanstreek

Mail a friend

Presentielijst

St. OOM (1 personen)
Meyn Foodprocessing Technology (1 personen)
Machinefabriek Holleman (1 personen)
Tetrix Techniekopleidingen (1 personen)
Instacom (0 personen)
Horstman Metaalbewerking (1 personen)
Ameco b.v. (1 personen)
Protek Zaandam B.V. (2 personen)
Kalfsvel Metaalcoating b.v. (1 personen)
Kaaijk Metaalbewerking (1 personen)
Ardagh (1 personen)
Hogeterp & Beets Electro Engineering BV (1 personen)