Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een nationaal opleidingsfonds oprichten. Volgens Asscher zijn de opleidingsfondsen per sector achterhaald. Ze zouden onvoldoende inspelen op de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt, alleen oog hebben voor de opleidingsbehoefte in de eigen sector en onvoldoende op innovatie zijn gericht. Daar is UNETO-VNI het volstrekt niet mee eens!

 

UNETO-VNI heeft haar standpunt duidelijk naar voren gebracht in de media en naar het ministerie:

Opleidingsfondsen in de techniek leiden ook zij-instromers op,  ze werken nauw samen met andere sectoropleidingsfondsen en besteden juist voortdurend véél aandacht aan innovatie.

 

Het opleidingsfonds OTIB beschikt over gedetailleerde kennis van de beroepen in onze branche en weet  precies aan welk vakmanschap bij bedrijven behoefte bestaat. Bovendien beschikt het fonds over een hecht regionaal netwerk, waarin vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

 

Bovendien zijn het de bedrijven zélf die de sectorgelden opbrengen. Daar moet de minister simpelweg met zijn handen van afblijven.

Terug naar overzicht