Keller software is ontwikkeld voor de praktijk en biedt oplossingen met een naadloze overgang tussen CNC bedieners, proces engineers, en opleidingsdeskundigen. Keller software wordt gebruikt voor CNC productie, trainingsdoeleinden en beroepsgerichte training.

 

Het CNC-software programma wordt geïnstalleerd voor de leerlingen die gekozen hebben voor een CNC opleiding bij het Regio College en veelal in samenwerking met Tetrix Techniekopleidingen worden opgeleid. Door een nabootsing van de werkelijkheid kunnen leerlingen dankzij het programma zich goed inwerken in de wereld van de CNC met alle theoretische onderbouwing, machines en gereedschappen die erbij komen kijken. Zo kunnen ze de nieuwste CNC –bewerkingstechnologie onder de knie krijgen. Met dit soort praktijkgerichte ervaring hebben leerlingen en studenten betere kansen op de arbeidsmarkt wanneer ze afstuderen en zijn ze tijdens hun opleiding sneller en beter inzetbaar. Ook kan het softwareprogramma een rol spelen bij de introductie van CNC voor iemand met een conventionele draai- of freesachtergrond.

 

Er volgt nog een uitnodiging aan alle deelnemers van het project om een officieel startschot te geven aan het werken met de software.

 

Namens het bestuur danken wij de betrokken leden en degene die een financiële bijdrage hebben geleverd, van harte voor hun bijdrage en inzet. Ook danken wij het OOM, Tetrix Techniekopleidingen en het Regio College voor hun bijdragen en medewerking. Een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking binnen de vereniging!

 

Terug naar overzicht