Tijdens de afgelopen ledenbijeenkomst bij Royal Duyvis Wiener zijn er twee bestuurswisselingen voorgelegd aan de leden.

We namen afscheid van Rene Blom als voorzitter aangezien Rene nu actief is in een andere sector. Rene is opgevolgd door Jan Willem Kaaijk die dit voorlopig een jaar gaat doen. Naasthet voorzitterschap houdt Jan Willem ook vinger aan de pols en geeft input bij de BedrijfsAdvies Commissie van het Regiocollege en bij het Technetoverleg van VMBO’s, MBO’s, Gemeente en bedrijfsleven.

Verder namen we afscheid van Marja Verveen – van Assema. Vanwege haar nieuwe functieheeft Henk Kemkes haar opgevolgd. U kent Henk als algemeen directeur van TetrixBedrijfsopleidingen waardoor ons speerpunt Opleidingen en Personeel gewaarborgd blijft.

Metalektro Zaanstreek kijkt terug op een fijne samenwerking met Rene en Marja en is hun dankbaar voor hun inzet.

 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van Metalektro Zaanstreek

Jan Willem Kaaijk

Carla Kalfsvel

Henk Kemkes

Arjan Dietz

Frans Hogeterp

Terug naar overzicht