Techniek

Voor wat betreft de sector techniek betekent dit, dat er niet langer meer sprake is van afdelingsprogramma’s (op Trias vmbo waren dat elektrotechniek, metaaltechniek, techniek breed en bouwtechniek), maar van profielvakken.                                                                     

Het programma van de afdeling bouwtechniek verandert in het profielvak Bouwen, Wonen en Interieur (B.W.I.). De naam van het profielvak geeft al aan dat het programma zich niet langer specifiek op bouwtechnische vaardigheden richt. De programma’s van de afdelingen elektrotechniek en metaaltechniek smelten samen tot het profielvak Produceren, Installeren en Energie (P.I.E.). Ook hier is een breder programma ontwikkeld dat gebaseerd is op metaal-, elektro- en installatietechnische vaardigheden.

 

Profielvak en keuzevak                                                                                                                                                              

De programma’s van BWI en PIE zijn beide in twee delen gesplitst: het profielvak en het keuzevak. Het profielvak bestaat uit 4 modulen, is over leerjaar 3 en leerjaar 4 verdeeld en wordt met een centraal examen afgesloten. De inhoud van het programma van het profielvak is voor alle leerlingen in Nederland, die voor PIE of BWI kiezen, hetzelfde. De vorm waarin het wordt aangeboden, kan per school verschillen. Voor de keuzevakken, de naam geeft het al aan, kan gekozen worden. Een keuzevak wordt met een schoolexamen afgesloten. Het keuzevak wordt op Trias vmbo in projecten gedurende een periode van 12 weken aangeboden. Leerlingen volgen in het derde leerjaar 3 keuzevakken en in het vierde leerjaar 2 keuzevakken. Het aanbod van keuzevakken is door de school zelf bepaald. Er waren landelijk wel 19 keuzevakken ten behoeve van PIE ontwikkeld. Trias vmbo heeft er voor gekozen om er 11 aan te bieden. De keuze voor bepaalde keuzevakken is gebaseerd op de aansluiting met opleidingen in het vervolgonderwijs, de op de school aanwezige faciliteiten/kennis en de regionale vraag van het bedrijfsleven. Om de keuzevakken aan te kunnen bieden, is er voor gekozen om ze in leerroutes onder te brengen.

 

Eind tweede leerjaar

Tweedejaars leerlingen kiezen aan het eind van het schooljaar voor een Profielvak (voor wat betreft techniek is dat een keuze uit PIE of BWI) en een leerroute. Op Trias vmbo worden naast het profielvak 3 verschillende leerroutes aangeboden. De drie leerroutes bestaan op hun beurt weer uit verschillende keuzevakken.

 

Verdiepen of verbreden

In het onderstaande overzicht staan de bij de leerroutes behorende keuzevakken.

In leerjaar 3 staan de keuzevakken van de leerroute vast. In leerjaar 4 kan er afgeweken worden van de leerroute en er voor andere keuzevakken gekozen worden. Vervolgt de leerling in leerjaar 4 de gekozen leerroute, dan verdiept hij zich. Kiest een leerling in leerjaar 4 voor een ander keuzevak (buiten de leerroute) dan verbreedt hij zich. Mede op basis van de gesprekken met het bedrijfsleven, biedt Trias vmbo het keuzevak “Ondernemen” aan. Alle 3e jaars leerlingen volgen dit keuzevak.

In onderstaand overzicht is in beeld gebracht uit welke modulen het Profielvak PIE bestaat:

 

Profielvak P.I.E.  

Module: Ontwerpen en maken

Module: Bewerken en verbinden van materialen

Module: Besturen en automatiseren

Module: Installeren en monteren

 

Hieronder kun je zien welke leerroutes er op Trias vmbo worden aangeboden en uit welke keuzevakken die leerroutes bestaan.

Keuzevakken P.I.E.

 

Leerjaar 3

Leerroute:Produceren

•Verspanen

•Plaat- & constructie

 

Leerroute: Installeren

•Woon- & kantoor-technologie

•Domotica & automatisering

•Utiliteitinstallaties

 

Leerroute: Energie

•Utiliteitinstallaties

•Duurzame energie

 

Leerjaar 4

keuzevakken Ondernemen

Leerroute: Produceren

•Procestechniek

•CNC technieken

 

Leerroute: Installeren

•Dakbedekking

•Utiliteitinstallaties

 

Leerroute:Energie

•Licht, geluid & beeld

•Besturing & automatisering

 

De ontwikkeling van de vernieuwing van de beroepsgerichte leerwegen op Trias vmbo is nog in volle gang. Het bovenstaande is op dit moment (november 2015)  “nog een concept en dus onder voorbehoud”.

Terug naar overzicht