Deze werkgroep houdt zich bezig met opleidingen in de ruimste zin van het woord en heeft contact met alle opleidingencentra in de regio en met de overheid.